Plánované kontroly a údržba komínů, bezpečnost provozu komínůKontroly komínů

Kominictví Josef Körösi z Fulneku nabízí plánovanou kontrolu a údržbu komínů, a tím zajištění bezpečného provozu komínů. Dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. je povinen vlastník, správce a uživatel budov, jiných objektů včetně rekreačních, zajistit čištění a kontrolu komínů prostřednictvím odborné firmy ve stanovených lhůtách.

Spalinová cesta

představuje systém, který zajišťuje bezpečný odvod spalin do volného ovzduší, a to od spalinového hrdla spotřebiče až po ústí komínu. Kontrola komínů není vyčištění spalinové cesty, ale odborné posouzení celkového stavu spalinové cesty a kontrola požární bezpečnosti objektu vzhledem ke stavebnímu provedení komínů a umístění hořlavých součástí stavby.

Čištěním komínů

se rozumí zprůchodnění komínového průduchu, odstranění vrstvy sazí a kondenzátů (tak, aby bylo dosaženo původní světlosti průduchu), odstranění sazí z půdice komínového průduchu, kontrola, popřípadě zprůchodnění výpustného otvoru pro odtok kondenzátu včetně potrubí, odpuštění kondenzátu z kondenzátní jímky apod..

Posouzením stavu komínu

se rozumí zjištění stavebního stavu spalinové cesty (stav použitého materiálu a provedení, vlhkost zdiva apod.), zjištění těsnosti spalinové cesty, kontrola požární bezpečnosti, kontrola odstranění závad z předešlé prohlídky apod.. 

Lhůty pro čištění, případně kontrolu stavu komínů určuje vyhláška č. 91/2010 Sb. - O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. 

U kotle na plynná paliva

výkon do 50 kW – 1x ročně

výkon nad 50 kW – 1x ročně

U kotle na tuhá a kapalná paliva

výkon do 50 kW – 3x ročně (celoroční provoz)

výkon do 50 kW - 2xročně (sezonní provoz)

výkon nad 50 kW – 4x ročně